Lắc & Vòng Tay Nữ


Lắc & Vòng Tay Nữ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  5.680.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  5.980.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  6.020.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  6.420.000 VNĐ

 • Vòng tay Vàng Ý 18k

  Vòng tay Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  7.480.000 VNĐ

 • Vòng tay Vàng Trắng Ý 18k

  Vòng tay Vàng Trắng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  9.682.000 VNĐ

 • Vòng tay Vàng Trắng Ý 18k

  Vòng tay Vàng Trắng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  12.831.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  15.050.001 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Trắng Ý 18k

  Lắc tay Vàng Trắng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  12.032.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  14.490.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  15.640.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  14.085.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  18.810.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  15.936.003 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  34.080.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  22.368.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  19.800.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  13.975.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  14.122.000 VNĐ

 • Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Lắc tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  10.793.000 VNĐ

 • Vòng tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  Vòng tay Vàng Ý 18k Đính Đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  11.180.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  8.520.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  8.960.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  10.480.000 VNĐ

 • Vòng Vàng Ý 18k

  Vòng Vàng Ý 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  8.520.000 VNĐ

 • Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

 • Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

 • Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

 • Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  Lắc tay vàng 18k đính đá CZ

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  21.000.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  15.960.001 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  16.555.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  20.080.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  16.770.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  22.900.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  8.030.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  14.500.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  27.280.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  12.000.000 VNĐ

 • Lắc vàng 18k

  Lắc vàng 18k

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  11.840.000 VNĐ


ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Quý khách có thể gọi theo số (84-222)3832597 để được tư vấn miễn phí

Gọi ngay

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được nhân viên của Vàng Tiến Ngọc tư vấn một cách tốt nhất

Chat Facebook

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Nhận ngay thông tin về những ưu đãi hấp dẫn và xu hướng trang sức mới nhất từ Vàng Tiến Ngọc.

Đăng ký ngay

 

Đang xử lý...